Koroner BT Anjiyo

img

Koroner BT Anjiyo

Koroner BT anjiyo (sanal anjiyo) kalbi besleyen damarlarımızın tomografi cihazı ile görüntülenmesi işlemidir. Koroner anjiyografiden farkı, klasik koroner anjiyografi gibi girişimsel bir işlem değildir yani el bileğindeki atardamardan girerek kalbi besleyen damarlara kadar ulaşmak gerekmez. Kontrast adını verdiğimiz boyar bir madde kol toplar damarından verilir ve tomografi cihazı ile çeşitli açılardan bir çok görüntü elde edilir. Daha sonra kalp damarlarının 3 boyutlu görüntüleri net bir şekilde oluşturulur.


Koroner BT anjiyo özellikle ciddi kalp damar hastalığı saptama ihtimalimizin düşük olduğunu düşündüğümüz hastalarda klasik anjiyografi yerine tercih edilebilir. Kalp damarlarında darlık saptama ihtimalimizin yüksek olduğunu düşündüğümüz hastalarda klasik anjiyografiyi öncelikle tercih ederiz. Koroner BT anjiyonun bir avantajı da işlem sırasında koroner arterlerdeki kalsiyum miktarının ölçülebilmesidir. Kalsiyum skoru hastanın gelecekte olay geçirme riskini ortaya koyan önemli bir veridir. Tomografide önemli bir diğer konu da hastanın kalp hızıdır. İşlem öncesinde kullanmakta olduğu ilaçlar sayesinde ya da o gün damardan verilen ilaçlarla kalp hızının 60 civarında olması istenmektedir.