img

Lipoprotein (a)

Lipoprotein (a) kan tahliliyle bakılan , rutin kan parametreleri içerisinde yer almayan, LDL kolesterol benzeri kötü huylu bir lipoproteindir. Bugüne kadar göz ardı edilmiş olan bu test, günümüzde kardiyologların rutin olarak kullanacakları bir tetkik haline gelmek üzeredir.

Lipoprotein (a) düzeyi %90 oranında genetik olarak belirlenmektedir. Lipoprotein (a) ‘ nın kalp damarları üzerine istenmeyen olumsuz etkileri vardır. Aynı zamanda pıhtılaşmayı artırıcı yönde etki ettiği de düşünülmektedir.

Kalp krizlerinin %25’i klasik risk faktörlerinin hiçbiri olmayan hastalarda gerçekleşmektedir. Hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara içmek gibi çok iyi bilinen geleneksel risk faktörlerine sahip olmadığı halde kalp krizi geçiren bir grup hastada, altta yatan neden araştırıldığında Lipoprotein (a) değeri yüksek olarak saptanabilmektedir. Bu yüzden her insanın hayatında 1 defa Lp(a) baktırması gerekir. İlave olarak Lp(a) yüksekliği aort kapak kireçlenmesiyle de güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir.

Normal Lp(a) değeri 0-30 mg/dL ‘dir. 50 mg/dL üzerinde kalp krizi ve damar hastalığı riskinin arttığı gösterilmiştir. 180 mg/dL üzerindeki değere sahip olan hastalar ise ailesel hiperlipidemi hastaları gibi çok yüksek riske sahiptirler.

Lp(a) yüksekliğinden özellikle şüphelenilmesi gereken hastalar şunlardır ;

-Kendisinde veya ailesinde erken yaşta kalp damar hastalığı olması

-LDL kolesterol değeri 190 mg/dL üzerindeki hastalar

-Tedaviye rağmen tekrar eden kalp damar olayları yaşayan hastalar

-Erken yaşta inme geçiren hastalar

-Orta riskli olup kolesterol tedavisi başlama açısından kararsız kalınan hastalar.

Lp(a) yüksekliğinin tedavisi henüz araştırma safhasındadır. Yüksek saptadığımız hastaları kalp sağlığı açısından daha yakın takip eder, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileri açısından daha güçlü önerilerde bulunuruz.